A A A + | -

Articolul 1404. Obligaţia de informare

(1) Pentru a oferi pacientului o alegere liberă privind tratamentul, prestatorul de servicii de tratament trebuie să îl informeze în particular despre următoarele:
a) starea curentă de sănătate a pacientului;
b) natura tratamentului propus;
c) avantajele tratamentului propus;
d) riscurile tratamentului propus;
e) alternativele la tratamentul propus, precum şi avantajele şi riscurile lor în comparaţie cu cele ale tratamentului propus; şi
f) consecinţele în caz că nu se recurge la tratament.
(2) Prestatorul de servicii de tratament, în orice circumstanţă, trebuie să informeze pacientul despre orice risc sau alternativă care ar putea influenţa în mod rezonabil decizia pacientului de a accepta sau a refuza tratamentul propus. Se prezumă că un risc poate influenţa în mod rezonabil decizia dacă materializarea sa ar provoca o daună serioasă pacientului. Dacă nu s-a prevăzut altfel, dispoziţiile secţiunii a 5-a privind obligaţia de informare se aplică în mod corespunzător.
(3) Informaţia trebuie să fie oferită pacientului pe înţelesul acestuia.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune