A A A + | -

Articolul 1405. Obligaţia de informare în cazul tratamentului care nu este necesar sau al tratamentului experimental

(1) Dacă tratamentul nu este necesar pentru menţinerea sau ameliorarea sănătăţii pacientului, prestatorul de servicii de tratament trebuie să dezvăluie toate riscurile cunoscute.
(2) Dacă tratamentul este experimental, prestatorul de servicii de tratament trebuie să dezvăluie toată informaţia cu privire la obiectivele experimentului, natura tratamentului, avantajele şi riscurile, precum şi opţiunile acestuia, chiar şi atunci cînd acestea sînt o simplă posibilitate.
(3) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentului articol în detrimentul pacientului este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune