A A A + | -

Articolul 1406. Excepţiile de la obligaţia de informare

(1) Informaţia care ar fi trebuit în mod normal să fie oferită în temeiul obligaţiei de informare poate să nu fie divulgată pacientului:
a) dacă sînt motive obiective pentru a considera că starea de sănătate sau viaţa acestuia va fi influenţată serios şi negativ; sau
b) dacă acesta manifestă expres dorinţa de a nu fi informat, cu condiţia că nedivulgarea informaţiei nu dăunează sănătăţii sau securităţii terţilor.
(2) Obligaţia de informare poate să nu fie executată atunci cînd tratamentul este oferit în situaţie de urgenţă. În acest caz, prestatorul de servicii de tratament trebuie să ofere informaţia mai tîrziu, în măsura posibilă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune