A A A + | -

Articolul 1407. Obligaţia de a nu trata fără consimţămînt

(1) Prestatorul de servicii de tratament nu va trata dacă pacientul nu şi-a exprimat consimţămîntul informat la acesta.
(2) Pacientul îşi poate revoca consimţămîntul în orice moment.
(3) Atît timp cît pacientul este inapt să-şi exprime consimţămîntul, prestatorul de servicii de tratament poate să efectueze tratamentul doar dacă:
a) consimţămîntul informat a fost obţinut de la o persoană sau o instituţie împuternicită prin lege să ia decizii în numele pacientului privind tratamentul;
b) s-au respectat toate dispoziţiile legale sau procedurile care permit ca tratamentul să fie oferit fără acest consimţămînt; sau
c) tratamentul trebuie oferit într-o situaţie de urgenţă.
(4) În situaţia prevăzută la alin.(3), prestatorul de servicii de tratament nu începe tratamentul pînă nu ia în considerare, în măsura în care este posibil, opinia pacientului inapt să-şi exprime consimţămîntul privind tratamentul, precum şi orice posibilă opinie exprimată de pacient înainte ca acesta să devină inapt să-şi exprime consimţămîntul, adusă la cunoştinţă prestatorului de servicii de tratament.
(5) În situaţia prevăzută la alin.(3), prestatorul de servicii de tratament are dreptul să ofere doar tratamentul destinat să îmbunătăţească starea de sănătate a pacientului.
(6) În situaţia prevăzută la art.1405 alin.(2), consimţămîntul trebuie exprimat în mod expres şi cu referire la tratamentul concret.
(7) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentului articol în detrimentul pacientului este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune