A A A + | -

Articolul 1409. Mijloacele juridice de apărare în caz de neexecutare

În cazul oricărui tip de neexecutare a obligaţiei rezultate din contractul de servicii de tratament se aplică dispoziţiile legale privind mijloacele juridice de apărare ale creditorului în caz de neexecutare, cu următoarele adaptări:
a) prestatorul de servicii de tratament nu poate exercita dreptul de a suspenda executarea sau a rezolvi contractul dacă aceasta va expune sănătatea pacientului la un pericol serios; şi
b) în măsura în care are dreptul să suspende executarea sau are drept de rezoluţiune şi planifică să exercite acest drept, prestatorul de servicii de tratament trebuie să îi recomande pacientului un alt prestator de servicii de tratament.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune