A A A + | -

Articolul 1410. Obligaţiile instituţiilor medico-sanitare

(1) Dacă, în procesul de executare a obligaţiilor care rezultă din contractul de servicii de tratament, activităţile au loc într-un spital sau în încăperile unei alte instituţii medico-sanitare, iar spitalul sau instituţia medico-sanitară nu este parte la contractul de servicii de tratament, spitalul sau instituţia respectivă trebuie în mod clar să aducă la cunoştinţă pacientului faptul că nu este parte contractantă.
(2) Dacă prestatorul de servicii de tratament nu poate fi identificat, spitalul sau instituţia medico-sanitară în care a avut loc tratamentul poartă drepturile şi obligaţiile de prestator de servicii de tratament, cu excepţia cazului în care spitalul sau instituţia medico-sanitară informează pacientul, în timp rezonabil, despre identitatea prestatorului de servicii de tratament.
(3) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentului articol în detrimentul pacientului este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune