A A A + | -

Articolul 1421. Răspunderea transportatorului pentru bagaje

(1) Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor care i-au fost încredinţate de pasager, cu excepţia cazului în care dovedeşte un impediment în afara controlului său şi dacă lui nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul sau consecinţele acestuia ori a cazului în care dovedeşte viciul propriu al bunului sau vina pasagerului.
(2) Transportatorul nu răspunde pentru pierderea documentelor, a banilor sau a altor bunuri de mare valoare, cu excepţia cazului în care i s-a declarat natura sau valoarea bunului şi el a acceptat să îl transporte. Transportatorul nu este cu atît mai mult răspunzător pentru pierderea bagajelor de mînă care au rămas sub supravegherea pasagerului, cu excepţia cazului în care ultimul demonstrează vinovăţia transportatorului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune