A A A + | -

Articolul 1426. Obligaţiile pasagerilor

(1) În decursul efectuării transportului, pasagerii trebuie să se comporte într-un mod care nu ar pune în pericol siguranţa mijlocului de transport şi nu ar încălca condiţiile de efectuare a transportului. Pasagerii trebuie să respecte instrucţiunile transportatorului, ale operatorului mijlocului de transport sau ale altei persoane competente.
(2) Pasagerul trebuie să-şi prezinte bagajul pentru transportare într-un mod care nu ar încuraja pierderea sau deteriorarea acestuia şi care nu ar cauza prejudicii transportatorului. Dacă bagajul conţine lucruri periculoase, pasagerul trebuie să notifice transportatorul despre existenţa acestora şi despre natura generală a pericolului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune