A A A + | -

Articolul 1430. Dispoziţii aplicabile transportului de bagaje

În completare la dispoziţiile prezentei secţiuni, dispoziţiile art.1438, 1444, 1446, 1447, 1452 şi 1455 se aplică transportului de bagaje dacă părţile nu au convenit altfel.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune