A A A + | -

Articolul 1434. Conţinutul scrisorii de trăsură

(1) Scrisoarea de trăsură trebuie să conţină următoarele date:
a) locul şi data întocmirii;
b) numele şi adresa expeditorului;
c) numele şi adresa transportatorului;
d) locul şi data primirii bunului şi locul prevăzut pentru eliberarea acestuia;
e) numele şi adresa destinatarului;
f) denumirea curentă a naturii bunului şi felul ambalajului, iar pentru bunurile periculoase, denumirea lor general recunoscută;
g) numărul coletelor, marcajele speciale şi numerele lor;
h) greutatea brută sau cantitatea altfel exprimată a bunurilor;
i) cheltuielile aferente transportului (taxa de transport, cheltuieli accesorii, taxele vamale şi alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului pînă la eliberare);
j) instrucţiunile necesare pentru formalităţile de vamă şi altele, după caz.
(2) Dacă este cazul, scrisoarea de trăsură trebuie să conţină şi următoarele indicaţii:
a) interzicerea transbordării;
b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea bunului;
d) valoarea declarată a bunului şi suma care reprezintă interesul special la eliberare;
e) instrucţiunile expeditorului către transportator cu privire la asigurarea bunului;
f) termenul convenit în care transportul trebuie să fie efectuat;
g) lista documentelor remise transportatorului.
(3) Părţile pot include în scrisoarea de trăsură orice altă indicaţie pe care o consideră utilă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune