A A A + | -

Articolul 1435. Incorectitudinea datelor înscrise în scrisoarea de trăsură

(1) Expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile şi prejudiciul cauzat transportatorului din cauza inexactităţii sau insuficienţei:
a) indicaţiilor menţionate la art.1434 alin.(1) lit.b), d)-h) şi j);
b) indicaţiilor menţionate la art.1434 alin.(2);
c) oricăror alte indicaţii sau instrucţiuni date de el pentru emiterea scrisorii de trăsură sau pentru a fi incluse în aceasta.
(2) Dacă, la cererea expeditorului, transportatorul înscrie în scrisoarea de trăsură menţiunile indicate la alin.(1), se consideră, pînă la proba contrarie, că acesta a acţionat în numele expeditorului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune