A A A + | -

Articolul 1436. Obligaţiile transportatorului la preluarea bunului

(1) La preluarea bunului, transportatorul este obligat să verifice:
a) exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trăsură referitoare la numărul de colete, precum şi la marcajul şi numerele lor;
b) aspectul exterior al bunului şi al ambalajului;
c) modul de încărcare şi aranjare a bunului în vehicul.
(2) Dacă nu dispune de mijloace corespunzătoare pentru a verifica datele menţionate la alin.(1) lit.a), transportatorul consemnează rezervele sale motivate în scrisoarea de trăsură. De asemenea, el trebuie să motiveze rezervele faţă de starea exterioară sau ambalajul bunului. Rezervele nu-l obligă pe expeditor dacă nu le-a acceptat expres în scrisoarea de trăsură.
(3) Expeditorul poate cere transportatorului să verifice greutatea brută sau cantitatea exprimată în alt mod a bunului, precum şi conţinutul coletelor. Transportatorul are dreptul la compensarea cheltuielilor de verificare. Rezultatul verificării se consemnează în scrisoarea de trăsură.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune