A A A + | -

Articolul 1437. Răspunderea expeditorului pentru ambalaj

Expeditorul răspunde faţă de transportator pentru prejudiciul cauzat (prin ambalarea necorespunzătoare a bunului) persoanelor, echipamentului sau instalaţiilor de transport ori altor bunuri, precum şi pentru toate cheltuielile generate de o astfel de ambalare, cu excepţia cazului în care transportatorul nu a făcut rezerve cu privire la deficienţe, deşi acestea erau evidente sau cunoscute de el la preluare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune