A A A + | -

Articolul 144. Auditarea dării de seamă

În cazul în care componenţa şi valoarea patrimoniului persoanei ocrotite justifică şi permit efectuarea verificării şi aprobării dării de seamă de către un expert sau auditor, autoritatea tutelară poate dispune acest lucru pe cheltuiala persoanei ocrotite şi luînd în considerare interesul patrimonial al persoanei ocrotite.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune