A A A + | -

Articolul 1445. Circumstanţele care împiedică predarea bunului

(1) În cazul în care după sosirea bunului la locul de destinaţie se ivesc impedimente la eliberare, transportatorul cere instrucţiuni de la expeditor. Dacă destinatarul refuză să preia bunul, expeditorul are dreptul să dispună de el fără a prezenta primul exemplar al scrisorii de trăsură.
(2) Destinatarul poate, chiar şi în cazul refuzului de a prelua bunul, să mai ceară livrarea acestuia atît timp cît transportatorul nu a primit o indicaţie contrară de la expeditor sau nu a dispus de bun.
(3) Dacă apare un impediment de livrare după ce destinatarul a dat indicaţii, în baza prerogativelor sale prevăzute la art.1441 alin.(3), ca bunul să fie livrat unui terţ, atunci, la aplicarea dispoziţiilor alin.(1) şi (2) din prezentul articol, destinatarul ia locul expeditorului, iar terţul – locul destinatarului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune