A A A + | -

Articolul 1447. Dreptul de retenţie asupra bunului

Transportatorul are drept de retenţie asupra bunului atîta timp cît poate dispune de bun pentru toate costurile care decurg din contractul de transport.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

Adnotare introductivă la capitolul Clauzele abuzive