A A A + | -

Articolul 1454. Regulile de expediere a bunurilor periculoase

(1) Expeditorul trebuie să-l informeze pe transportator, dacă îi remite bunuri periculoase, despre natura exactă a pericolului şi să-i indice măsurile de siguranţă necesare. Dacă toate acestea nu sînt consemnate în scrisoarea de trăsură, expeditorul sau destinatarul trebuie să dovedească în alt mod că transportatorul cunoştea natura exactă a pericolelor legate de transportul bunului.
(2) În cazul în care transportatorul nu cunoştea pericolul în condiţiile alin.(1), bunurile periculoase pot fi descărcate, distruse ori făcute inofensive de către transportator oricînd şi fără obligaţia despăgubirii. Expeditorul răspunde, în plus, pentru prejudiciul, inclusiv cheltuielile, cauzat de predarea, transportul, descărcarea şi distrugerea unor astfel de bunuri.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune