A A A + | -

Articolul 147. Procedura aplicabilă autorităţii tutelare

La luarea deciziei cu privire la tutela şi curatela minorului, precum şi la măsurile de ocrotire, autoritatea tutelara va respecta dispoziţiile prezentei secţiuni.

Articolul 99. Ocrotirea patrimoniului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune