A A A + | -

Articolul 147. Procedura aplicabilă autorităţii tutelare

La luarea deciziei cu privire la tutela şi curatela minorului, precum şi la măsurile de ocrotire, autoritatea tutelara va respecta dispoziţiile prezentei secţiuni.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune