A A A + | -

Articolul 1502. Încetarea raportului de mandat în caz de pluralitate de mandatari

În lipsa unei convenţii contrare, mandatul dat mai multor mandatari obligaţi să încheie actele împreună încetează chiar şi atunci cînd cauza încetării îl priveşte numai pe unul dintre ei.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune