A A A + | -

Articolul 1510. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la mandat

Raporturilor de administrare fiduciară li se aplică în modul corespunzător dispoziţiile referitoare la mandat.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune