A A A + | -

Articolul 1604. Prescripţia extinctivă privind pretenţiile călătorului

Pretenţiile călătorului prevăzute la art.1603 alin.(5) se prescriu extinctiv în termen de 2 ani. Termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data în care călătoria trebuia, conform contractului, să ia sfîrşit.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune