A A A + | -

Articolul 1615. Răspunderea pentru erorile de rezervare

Călătorul are dreptul la repararea prejudiciului cauzat:
a) de oricare defecţiuni tehnice din sistemul de rezervare al organizatorului, al intermediarului pachetelor de călătorie, al intermediarului serviciilor de călătorie asociate sau al prestatorului de servicii de călătorie, cu excepţia cazului în care defecţiunea nu este imputabilă profesionistului respectiv;
b) de către unul dintre profesioniştii menţionaţi la lit.a), în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare, cu excepţia cazului în care eroarea este imputabilă călătorului sau a fost cauzată de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune