A A A + | -

Articolul 1633. Temeiurile de apariţie a garanţiilor personale

(1) Garanţia personală poate fi asumată de către garant prin contract încheiat cu creditorul (contract de fidejusiune sau, după caz, contract de garanţie personală autonomă).
(2) În cazul garanţiei personale asumate prin contract, se consideră că creditorul a acceptat oferta garantului de a contracta garanţia personală de îndată ce oferta a parvenit la creditor, cu excepţia cazului în care oferta cheamă la acceptare expresă sau creditorul, fără întîrzieri nejustificate, respinge oferta sau îşi rezervă timp pentru examinarea acesteia.
(3) Garanţia personală poate fi asumată de către garant printr-un act juridic unilateral care prevede expres sau din care rezultă în chip neîndoielnic că ea este irevocabilă. O asemenea garanţie produce efecte fără acceptarea creditorului. Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.
(4) Garanţia personală poate fi asumată cu titlu gratuit sau în schimbul unei remuneraţii.
(5) Garanţia personală poate fi asumată fără cunoaşterea de către debitor şi chiar împotriva voinţei lui.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune