A A A + | -

Articolul 1645. Reducerea drepturilor creditorului

(1) În măsura în care, din cauza comportamentului creditorului, fidejusorul nu se poate subroga în drepturile creditorului faţă de debitor şi în drepturile creditorului rezultate din garanţiile personale şi reale acordate de terţi sau nu poate obţine restituirea integrală în regres de la debitor sau de la terţii care au acordat garanţii personale ori reale, drepturile creditorului faţă de fidejusor se reduc în măsura necesară pentru a evita suportarea de către fidejusor a unui prejudiciu din cauza comportamentului creditorului. Dacă fidejusorul deja a executat, el are dreptul la restituirea corespunzătoare de la creditor.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică doar în cazul în care comportamentul creditorului este sub nivelul de prudenţă al unei persoane care îşi administrează afacerile cu prudenţă rezonabilă.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune