A A A + | -

Articolul 1652. Garanţia personală autonomă la prima cerere

(1) Garanţia personală autonomă care prevede că se execută la prima cerere sau care este formulată într-un mod din care acest lucru ar putea fi dedus în mod neîndoielnic este reglementată de dispoziţiile art.1651, cu excepţiile prevăzute de prezentul articol.
(2) Garantul este obligat să execute numai dacă cererea creditorului este însoţită de o declaraţie în formă textuală a creditorului care confirmă în mod expres că sînt îndeplinite toate condiţiile de care depinde executarea garanţiei.
(3) Dispoziţiile art.1651 alin.(2) nu se aplică.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune