A A A + | -

Articolul 1656. Cesiunea drepturilor rezultate din garanţie

(1) Dreptul creditorului de a primi executarea de la garant poate fi cesionat sau transferat în alt mod.
(2) Cu toate acestea, în cazul unei garanţii personale autonome la prima cerere, dreptul la executare nu poate fi cesionat sau transferat în alt mod, iar cererea de executare poate fi înaintată doar de către creditorul iniţial. Această dispoziţie nu împiedică transferul veniturilor obţinute din garanţie.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune