A A A + | -

Articolul 1824. Asigurarea de sume fixe

(1) Asigurarea de sume fixe include asigurarea de viaţă şi alte asigurări.
(2) În cazul asigurării de sume fixe, asigurătorul este obligat să plătească o sumă de bani fixă la survenirea cazului asigurat. Suma care se plăteşte de asigurător în temeiul acestei asigurări se numeşte indemnizaţie de asigurare.
(3) În asigurarea de sume fixe, beneficiar este persoana în folosul căreia se plăteşte indemnizaţia de asigurare.
(4) În cazul asigurărilor multiple, beneficiarul are dreptul la indemnizaţia de asigurare în cuantum deplin în temeiul fiecărui contract încheiat.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală