A A A + | -

Articolul 185. Obligaţia de a respecta limitele împuternicirilor

Administratorul trebuie să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile actului de constituire al persoanei juridice şi ale hotărîrilor organelor cărora acesta se subordonează.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune