A A A + | -

Articolul 1854. Momentul datorării prestaţiei de către asigurător

(1) Prestaţia asigurătorului este datorată din momentul încheierii activităţii de investigare şi constatare a cazului asigurat şi a întinderii obligaţiei asigurătorului. În cazul în care pretenţia a fost acceptată, asigurătorul, fără întîrziere nejustificată, va plăti sau, după caz, va efectua o altă prestaţie prevăzută de contract.
(2) Dacă investigarea durează mai mult de o lună, asiguratul sau, după caz, beneficiarul asigurării este îndreptăţit să ceară un avans corespunzător şi proporţional cu obligaţia probabilă de plată, cu condiţia că obligaţia asigurătorului de a plăti indemnizaţia sau despăgubirea şi mărimea ei nu trezesc îndoieli. Avansul se va plăti fără întîrziere nejustificată.
(3) Plata indemnizaţiei sau a despăgubirii de asigurare, pe temeiul alin.(1) sau (2), se va face nu mai tîrziu de o săptămînă după acceptarea şi cuantificarea pretenţiei ori, după caz, a părţii din ea.
(4) Sînt nule înţelegerile prin care asigurătorul se eliberează de obligaţia plăţii eventualelor dobînzi de întîrziere sau, după caz, a penalităţilor.
(5) Asigurătorul poate compensa primele de asigurare scadente şi alte sume datorate lui în baza contractului de asigurare cu sumele care sînt pretinse de la asigurător în temeiul aceluiaşi contract de asigurare, chiar dacă cel ce pretinde este un terţ. Această regulă nu se aplică în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală