A A A + | -

Articolul 186. Obligaţia de a urmări scopul persoanei juridice

(1) Administratorul trebuie să acţioneze alegînd calea pe care o consideră, cu bună-credinţă, cea mai bună pentru a atinge scopurile persoanei juridice, ţinînd cont în special de:
a) consecinţele probabile pe termen lung ale modului în care acţionează;
b) interesele salariaţilor persoanei juridice;
c) necesitatea de a încuraja raporturile persoanei juridice cu furnizorii, clienţii şi cu alţi cocontractanţi;
d) impactul activităţii persoanei juridice asupra comunităţii şi mediului înconjurător;
e) dezideratul de a menţine o reputaţie că persoana juridică activează conform unor standarde înalte în domeniul său de activitate;
f) necesitatea de a trata în mod echitabil membrii persoanei juridice.
(2) Cu toate acestea, în cazurile expres prevăzute de lege, administratorul trebuie să acţioneze pentru a proteja interesele creditorilor persoanei juridice.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune