A A A + | -

Articolul 1860. Ajustarea condiţiilor în caz de asigurare excesivă

(1) Dacă suma asigurată depăşeşte prejudiciul maxim care ar putea fi cauzat de riscul asigurat, oricare dintre părţi are dreptul să ceară reducerea sumei asigurate şi reducerea corespunzătoare a primei pentru perioada de asigurare rămasă, dar cu reţinerea de către asigurător a cheltuielilor de gestiune.
(2) Dacă părţile nu convin asupra reducerii în termen de o lună de la recepţionarea cererii de către cealaltă parte, oricare parte are dreptul la rezoluţiunea asigurării.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală