A A A + | -

Articolul 1861. Asigurarea multiplă

(1) Contractantul trebuie să declare existenţa tuturor asigurărilor referitoare la acelaşi interes, această obligaţie revenindu-i atît la data încheierii contractelor de asigurare, cît şi pe parcursul executării acestora.
(2) Dacă acelaşi interes este asigurat în mod separat de către mai mulţi asigurători, asiguratul are dreptul să înainteze pretenţii faţă de oricare dintre ei sau faţă de mai mulţi dintre ei în măsura necesară pentru a despăgubi prejudiciul efectiv suferit.
(3) Asigurătorul faţă de care se înaintează pretenţia va plăti, în limitele şi condiţiile prevăzute în contract, împreună cu rambursarea eventualelor cheltuieli de diminuare a prejudiciului, fără a afecta dreptul său de regres faţă de alţi asigurători.
(4) În raporturile dintre asigurători, drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin.(2) vor fi proporţionale cu despăgubirea la care ei ar fi fost obligaţi în mod separat faţă de asigurat dacă nu se făcea asigurarea multiplă.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală