A A A + | -

Articolul 1864. Drepturile asiguratului

(1) În cazul asigurării încheiate de contractant în folosul unei alte persoane (asigurat), dacă survine cazul asigurat, asiguratul va fi îndreptăţit să primească sumele datorate de asigurător.
(2) Contractantul are dreptul să revoce desemnarea asiguratului, cu excepţia cazului în care poliţa o interzice sau deja a survenit cazul asigurat.
(3) Revocarea produce efecte din momentul în care notificarea de revocare este recepţionată de către asigurător.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală