A A A + | -

Articolul 1870. Asigurarea parţială

(1) Asigurătorul este ţinut să despăgubească întregul prejudiciu asigurat în limita sumei asigurate chiar dacă suma asigurată este mai mică decît valoarea bunului asigurat la momentul survenirii cazului asigurat.
(2) Cu toate acestea, părţile pot conveni ca despăgubirea datorată de asigurător să se reducă proporţional raportului dintre suma asigurată şi valoarea efectivă a bunului la momentul producerii prejudiciului (clauză de despăgubire proporţională). În acest caz, cheltuielile de diminuare a prejudiciului prevăzute la art.1863 se vor rambursa în aceeaşi proporţie.
(3) Clauza de despăgubire proporţională poate fi invocată doar dacă asigurătorul a menţionat suplimentar în textul poliţei de asigurare existenţa ei.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală