A A A + | -

Articolul 1882. Plata despăgubirii în cazul asigurării de răspundere

Plata despăgubirii către contractant sau, după caz, asigurat eliberează asigurătorul de obligaţia sa faţă de terţul păgubit în una din următoarele situaţii:
a) terţul păgubit a renunţat la pretenţia sa directă;
b) terţul păgubit nu a înaintat o cerere de plată direct asigurătorului în termen de 30 de zile din momentul recepţionării cererii scrise a asigurătorului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală