A A A + | -

Articolul 1888. Noţiuni generale

(1) În cazul asigurării de accidente, asigurătorul se obligă să achite indemnizaţia de asigurare, stabilită în conformitate cu contractul de asigurare, către beneficiarul asigurării la survenirea cazului asigurat.
(2) Obiect al asigurării de accidente îl constituie interesele patrimoniale ale asiguratului corelate cu viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă ale acestuia în raport cu survenirea unui accident.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală