A A A + | -

Articolul 1894. Obligaţiile precontractuale de informare ale solicitantului

(1) Informaţiile care trebuie furnizate de către solicitant conform art.1837 alin.(1) includ circumstanţele pe care le cunoştea sau trebuia să le cunoască persoana asigurată.
(2) Sancţiunile pentru neexecutarea obligaţiilor de informare precontractuale prevăzute la art.1838, 1839 şi art.1841 partea care nu se referă la art.1840 pot fi invocate în decursul termenului de 5 ani din momentul încheierii contractului.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală