A A A + | -

Articolul 190. Obligaţia de a declara interesul într-un act juridic sau operaţiune care se propune persoanei juridice

(1) Dacă administratorul persoanei juridice are un interes direct sau indirect într-un act juridic sau o operaţiune care se propune persoanei juridice, acesta trebuie să declare în prealabil natura şi măsura acelui interes în modul determinat în actul de constituire şi în lege.
(2) În special, administratorul trebuie să comunice interesul direct sau indirect în privinţa unui terţ care desfăşoară o activitate identică, similară sau complementară cu cea a persoanei juridice.
(3) Administratorul nu poartă răspundere pentru nedeclararea unui interes dacă nu cunoştea şi nici nu trebuia, în mod rezonabil, să cunoască existenţa interesului ori a împrejurării că se propune încheierea acelui act juridic sau acelei operaţiuni.
(4) Administratorul nu este obligat să declare interesul:
a) care, în mod rezonabil, nu poate să ducă la apariţia unui conflict de interese;
b) dacă organul competent al persoanei juridice deja cunoaşte existenţa interesului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune