A A A + | -

Articolul 1904. Sinuciderea persoanei asigurate

(1) Dacă, în interiorul termenului de 2 ani din momentul încheierii contractului sau de la ultima modificare în sensul majorării sumei asigurate, persoana asigurată s-a sinucis, asigurătorul este liberat de răspunderea de a plăti indemnizaţia de asigurare. În acest caz, asigurătorul trebuie să plătească valoarea de răscumpărare şi orice profituri conform art.1907.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică în cazul în care:
a) persoana asigurată, la săvîrşirea sinuciderii, acţionează cu o atitudine psihică care o împiedică să-şi manifeste liber voinţa;
b) s-a demonstrat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că, la momentul încheierii contractului, persoana asigurată nu avea intenţia de a se sinucide.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală