A A A + | -

Articolul 191. Obligaţia de confidenţialitate

(1) Administratorul trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiilor deţinute în virtutea exercitării funcţiei a căror dezvăluire ar putea prejudicia interesele persoanei juridice ori ar angaja răspunderea persoanei juridice faţă de terţi.
(2) Obligaţia prevăzută la alin.(1) nu se aplică:
a) dacă o dispoziţie legală permite comunicarea sau dezvăluirea informaţiilor către terţi;
b) dacă informaţiile trebuie transmise, în temeiul legii, unei autorităţi şi transmiterea se efectuează în condiţiile prevăzute de lege;
c) dacă informaţiile au devenit cunoscute publicului pe altă cale decît prin încălcarea de către administrator a obligaţiei prevăzute la alin.(1).

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune