A A A + | -

Articolul 193. Condiţiile acţiunii de tragere la răspundere a administratorului

(1) În cazul încălcării uneia dintre obligaţiile prevăzute la art.185-192, persoana juridică poate înainta faţă de administrator acţiune de încetare a încălcării şi plată a despăgubirilor conform art.19.
(2) Dacă persoana juridică contractează o asigurare care acoperă riscurile administratorului legate de exercitarea funcţiei, asigurarea trebuie să prevadă o franşiză de cel puţin 10% din prejudiciu.
(3) Aprobarea situaţiilor financiare sau a rapoartelor anuale nu afectează dreptul persoanei juridice de tragere la răspundere a administratorului.
(4) Administratorului îi revine sarcina să demonstreze că a acţionat cu competenţă şi diligenţă.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune