A A A + | -

Articolul 194. Răspunderea administratorului pentru fapta altora

(1) În cazul în care persoana juridică are mai mulţi administratori, toţi administratorii răspund solidar, cu excepţia administratorului care demonstrează că:
a) nu a participat la aprobarea sau săvîrşirea încălcării;
b) nu cunoştea şi nu era obligat să cunoască existenţa încălcării ori, dacă cunoştea existenţa ei, a luat toate măsurile necesare pentru a preveni prejudiciul sau, cel puţin, s-a opus în mod expres încălcării şi a comunicat acest fapt organului competent al persoanei juridice.
(2) Administratorul răspunde faţă de persoana juridică pentru prejudiciul cauzat prin actele îndeplinite de salariaţi cînd prejudiciul nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de obligaţiile funcţiei sale.
(3) Administratorul este solidar răspunzător cu predecesorul său imediat dacă, avînd cunoştinţă de încălcările săvîrşite de acesta din urmă, nu le comunică cenzorului sau, după caz, auditorului intern.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune