A A A + | -

Articolul 197. Administratorul de fapt şi administratorul aparent

(1) Persoana care nu este indicată în registrul de publicitate prevăzut de lege în calitate de administrator al unei persoane juridice se consideră administrator de fapt al acelei persoane juridice pe perioada în care dă instrucţiuni administratorului, iar acesta le respectă.
(2) Persoana indicată în registrul de publicitate prevăzut de lege în calitate de administrator al unei persoane juridice se consideră administrator aparent al acelei persoane juridice pe perioada în care:
a) desemnarea ei în această calitate poate fi în mod întemeiat contestată;
b) deşi mandatul ei a expirat sau a încetat pe altă cale, calitatea sa de administrator nu a fost radiată din registrul de publicitate prevăzut de lege.
(3) Administratorului de fapt îi revin, în raport cu persoana juridică, obligaţiile prevăzute la art.186-189 şi 191, care se aplică în mod corespunzător.
(4) Administratorul aparent poartă faţă de persoana juridică obligaţiile prevăzute la art.185-192.
(5) Administratorul de fapt şi administratorul aparent poartă răspundere pentru încălcarea obligaţiilor care le revin întocmai ca administratorul persoanei juridice.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune