A A A + | -

Articolul 1985. Dezavantajul

(1) O persoană este dezavantajată prin micşorarea patrimoniului său, folosirea bunurilor de către o altă persoană, prestarea unui serviciu sau executarea unei lucrări în folosul altuia.
(2) În scopul constatării dacă o persoană a suferit un dezavantaj şi a mărimii acestuia nu se va lua în considerare îmbogăţirea pe care această persoană a obţinut-o în schimbul dezavantajului sau după dezavantaj.


Adnotare:
Autor: Oleg Efrim
Publicat: 21 decembrie 2020
Originea reglementării: Art. VII. – 3:102 DCFR

A se vedea adnotarea la art. 1984.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune