A A A + | -

Articolul 199. Administratorul persoană juridică

(1) În cazul în care a fost desemnată în calitate de administrator, persoana juridică desemnează o singură persoană fizică care va exercita permanent funcţiile sale.
(2) Persoana fizică desemnată trebuie să îndeplinească cerinţele legale pentru administratori, avînd aceleaşi obligaţii şi răspunzînd solidar cu persoana juridică desemnată în calitate de administrator.
(3) Revocarea persoanei fizice desemnate de persoana juridică administrator nu produce efecte pînă cînd nu este desemnat înlocuitorul său.
(4) Desemnarea şi revocarea reprezentantului desemnat al persoanei juridice administrator se supun formalităţilor de publicitate instituite pentru administrator, care se vor îndeplini în temeiul hotărîrii de desemnare sau, după caz, revocare emise de persoana juridică administrator.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune