A A A + | -

Articolul 1993. Fructele şi folosinţa îmbogăţirii

(1) Obligaţia de restituire a îmbogăţirii se extinde asupra fructelor şi folosinţei îmbogăţirii sau, dacă este mai mică, asupra economisirii rezultate din fructe sau folosinţă.
(2) Cu toate acestea, dacă persoana îmbogăţită obţine fructele sau folosinţa cu rea-credinţă, restituirea îmbogăţirii se extinde asupra fructelor şi folosinţei chiar dacă economisirea este mai mică decît valoarea fructelor sau a folosinţei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1109. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil