A A A + | -

Articolul 1999. Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică şi în cazul prejudiciului cauzat în raporturile contractuale, cu excepţia cazurilor în care se aplică dispoziţiile legale privind neexecutarea obligaţiilor.
(2) Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică în cazurile în care aplicarea lor contravine altor dispoziţii legale.
(3) Dispoziţiile prezentului capitol nu exclud aplicarea mijloacelor juridice de apărare pe alte temeiuri legale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune