A A A + | -

Articolul 2017. Abandonarea

Persoana păstrează răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o construcţie izvor de pericol sporit pe care o abandonează, pînă cînd o altă persoană intră în posesia ei sau obţine paza ei juridică ori începe să o exploateze. Această regulă se aplică în mod corespunzător, în măsura în care este rezonabil, celui care are paza animalului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune