A A A + | -

Articolul 2018. Prejudiciul suferit în urma încrederii în consultaţie sau informaţie incorectă

(1) Prejudiciul suferit de o persoană ca urmare a luării de către ea a unei decizii încrezîndu-se, în mod rezonabil, pe o consultaţie incorectă sau o informaţie incorectă se repară dacă:
a) consultaţia sau informaţia este furnizată de către un profesionist în cadrul activităţii sale; şi
b) cel care a oferit consultaţia sau informaţia cunoştea sau trebuia în mod rezonabil să cunoască că destinatarul consultaţiei sau al informaţiei se va baza pe ea la luarea acelei decizii.
(2) Răspunderea prevăzută de prezentul articol apare doar în măsura în care cel care a furnizat consultaţia sau informaţia, cu ocazia furnizării ei, nu şi-a limitat sau exclus răspunderea prin declaraţie expresă faţă de destinatar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune