A A A + | -

Articolul 2019. Prejudiciul suferit prin tulburarea ilegală a activităţii profesionistului şi prejudiciul suferit de consumator ca urmare a concurenţei neloiale

(1) Cel care în mod ilegal împiedică sau tulbură activitatea profesionistului este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel.
(2) Consumatorul are dreptul la repararea prejudiciului cauzat ca urmare a concurenţei neloiale în cazurile prevăzute de legislaţia din domeniul concurenţei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune